Photographs > Still Lifes

Anti-Nostalgia
Anti-Nostalgia
Silver Gelatin Print
11 x 14
2008